плаћамо 50% трошкова испитивања ако резервишете више од 7 ноћења

плаћамо 50% трошкова испитивања ако резервишете више од 7 ноћења

плаћамо 50% трошкова испитивања
ако резервишете више од 10 ноћења


contact email for covid test 50% expenses programm 
contact email 

stay safe & happy !!